Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2013

leva-tywa
leva-tywa
9980 5403 500
Reposted fromruuude ruuude viaspontaniczna spontaniczna
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
leva-tywa
0674 745b
Reposted fromkosmoo445 kosmoo445 viamnu mnu
leva-tywa
Mam skłonność do życia we śnie, do zmyślania sobie ludzi i sytuacji. Do urabiania życia na kształt teatru. Do nierzeczywistości.
— Agnieszka Osiecka "Listy z Londynu do Kubusia Puchatka
Reposted frommyname myname viayourheartbeat yourheartbeat
leva-tywa
ogólnie wkurza mnie fakt, że ludzie, którzy są dla mnie ważni, z czasem traktują mnie jak powietrze. A później ni stad ni zowąd pytają się czemu jestem w złym nastroju , bądź nie mam ochoty z nimi gadać.
— nawet nie próbuj.
leva-tywa
1016 773e
Reposted fromDoopamina Doopamina viamrautyna mrautyna
leva-tywa
4466 a3f4
Reposted fromcalifornia-love california-love
leva-tywa
Wszyscy chcą naszego dobra.
Nie dajmy go sobie zabrać.
— S.J. Lec
Reposted fromnezavisan nezavisan viaanyonesghost anyonesghost
leva-tywa
9206 2746
Reposted fromrisky risky viamaraskowa maraskowa
leva-tywa

January 23 2013

leva-tywa
leva-tywa
leva-tywa
8257 d03c
deer fail
Reposted fromdelima delima vialilyoung lilyoung

January 22 2013

leva-tywa
2770 6b27
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadivi divi
leva-tywa
leva-tywa
6241 67f9
Reposted fromstrawberrylove strawberrylove viamrautyna mrautyna

January 12 2013

leva-tywa
6145 7e90
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viamaraskowa maraskowa
leva-tywa
1260 945e
Reposted fromsoupdujour soupdujour vialejtekole lejtekole

January 11 2013

leva-tywa
2379 4c71 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viamaraskowa maraskowa

January 10 2013

leva-tywa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...